วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สติสมบูรณ์ของพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๑๘ ต.ค. ๕๘)

๑๘ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมสติสมบูรณ์ของพระอริยะ
581018_08_ปกิณกะธรรมสติสมบูรณ์ของพระอริยะ.mp3