วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ถวายพระราชกุศลแด่รัชกาลที่๕(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๕๘)

๒๓ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมถวายพระราชกุศลแด่รัชกาลที่๕
581023_03_ปกิณกะธรรมถวายพระราชกุศลแด่รัชกาลที่๕.mp3