วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558

พุทธานุภาพในการสวดบทพระปริตร(ปกิณกะธรรม ๑๐ ต.ค. ๕๘)

๑๐ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพในการสวดบทพระปริตร
581010_09_ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพในการสวดบทพระปริตร.mp3