วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การบูชาและขอขมาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู(ปกิณกะธรรม ๑๗ ต.ค. ๕๘)

๑๗ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการบูชาและขอขมาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
581017_01_ปกิณกะธรรมการบูชาและขอขมาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู.mp3