วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การท่องพระคาถาเงินล้านให้เกิดผล(ปกิณกะธรรม ๔ ต.ค. ๕๘)

๔ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการท่องพระคาถาเงินล้านให้เกิดผล
581004_10_ปกิณกะธรรมการท่องพระคาถาเงินล้านให้เกิดผล.mp3