วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การวางกำลังใจสงเคราะห์ในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๓๑ ต.ค. ๕๘)

๓๑ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจสงเคราะห์ในพระพุทธศาสนา
581031_03_ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจสงเคราะห์ในพระพุทธศาสนา.mp3