วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

มีเมตตาตนเองก่อนจึงเมตตาผู้อื่น(ตอบปัญหาธรรม ๔ ต.ค. ๕๘)

๔ ต.ค. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมมีเมตตาตนเองก่อนจึงเมตตาผู้อื่น
581004_04_ตอบปัญหาธรรมมีเมตตาตนเองก่อนจึงเมตตาผู้อื่น.mp3