วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

อารมณ์เนกขัมมะในการถวายทานกฐิน(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๕๘)

๒๓ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอารมณ์เนกขัมมะในการถวายทานกฐิน
581023_04_ปกิณกะธรรมอารมณ์เนกขัมมะในการถวายทานกฐิน.mp3