วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การตัดสินใจเป็นอารมณ์เดียวเพื่อพระนิพพาน(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๓ ต.ค. ๕๘)

๒๓ ต.ค. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานการตัดสินใจเป็นอารมณ์เดียวเพื่อพระนิพพาน
581023_05_คุยก่อนกรรมฐานการตัดสินใจเป็นอารมณ์เดียวเพื่อพระนิพพาน.mp3