วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในกาลกฐินณวัดศรัทธาภิรม(ปกิณกะธรรม ๓๐ ต.ค. ๕๘)

๓๐ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในกาลกฐินณวัดศรัทธาภิรม
581030_01_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในกาลกฐินณวัดศรัทธาภิรม.mp3