วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๒ เม.ย. ๕๙)

๒ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
590402_01_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3