วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

การเห็นตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านำไปสู่มรรคผล(เทศน์ ๒ เม.ย. ๕๙)

๒ เม.ย. ๕๙-เทศน์การเห็นตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านำไปสู่มรรคผล
590402_03_เทศน์การเห็นตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านำไปสู่มรรคผล.mp3