วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

การใช้ทรัพย์ไปเพื่อการให้ด้วยเมตตาจึงจะพบความสุข(ปกิณกะธรรม ๑๔ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑๔ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการใช้ทรัพย์ไปเพื่อการให้ด้วยเมตตาจึงจะพบความสุข (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610817_01_ปกิณกะธรรมการใช้ทรัพย์ไปเพื่อการให้ด้วยเมตตาจึงจะพบความสุข.mp3