วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ทำความดีให้อิ่มใจต้องทำด้วยการรู้คุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๓ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๒๓ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมทำความดีให้อิ่มใจต้องทำด้วยการรู้คุณพระรัตนตรัย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610826_01_ปกิณกะธรรมทำความดีให้อิ่มใจต้องทำด้วยการรู้คุณพระรัตนตรัย.mp3