วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563

จิตมีสภาพจำ หมั่นสอนจิตตามความรู้ของพระพุทธเจ้าพาไปสู่สุคติ(ปกิณกะธรรม ๒๑ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๒๑ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมจิตมีสภาพจำ หมั่นสอนจิตตามความรู้ของพระพุทธเจ้าพาไปสู่สุคติ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610824_01_ปกิณกะธรรมจิตมีสภาพจำหมั่นสอนจิตตามความรู้ของพระพุทธเจ้าพาไปสู่สุคติ.mp3