วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563

หมั่นละความผูกพันในฐานะไม่ให้หน่วงจิตใจในยามละอัตภาพ(ปกิณกะธรรม ๑๕ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑๕ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมหมั่นละความผูกพันในฐานะไม่ให้หน่วงจิตใจในยามละอัตภาพ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610818_05_ปกิณกะธรรมหมั่นละความผูกพันในฐานะไม่ให้หน่วงจิตใจในยามละอัตภาพ.mp3