วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เพียรใคร่ครวญความจริงและนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์(เทศน์ ๒ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๒ ส.ค. ๖๓-เทศน์เพียรใคร่ครวญความจริงและนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610805_03_เทศน์เพียรใคร่ครวญความจริงและนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์.mp3