วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สวดมนต์พระปริตร(ปกิณกะธรรม ๒ ส.ค. ๖๓)

๒ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตร
ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตร.mp3