วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563

พื้นฐานการฝึกสมาบัติ ๘ ต้องละนิวรณ์ให้ทรงตัว(ปกิณกะธรรม ๒๒ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๒๒ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมพื้นฐานการฝึกสมาบัติ ๘ ต้องละนิวรณ์ให้ทรงตัว (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610825_05_ปกิณกะธรรมพื้นฐานการฝึกสมาบัติ๘ต้องละนิวรณ์ให้ทรงตัว.mp3