วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

การจะหาที่จะอิ่มใจในการทำบุญหาได้ยาก(ปกิณกะธรรม ๒ เม.ย. ๕๙)

๒ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการจะหาที่จะอิ่มใจในการทำบุญหาได้ยาก
590402_08_ปกิณกะธรรมการจะหาที่จะอิ่มใจในการทำบุญหาได้ยาก.mp3