วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

ใคร่ครวญธรรมหยุดภาระทุกอย่างก่อนนอน(กรรมฐาน ๒ เม.ย. ๕๙)

๒ เม.ย. ๕๙-กรรมฐานใคร่ครวญธรรมหยุดภาระทุกอย่างก่อนนอน
590402_07_กรรมฐานใคร่ครวญธรรมหยุดภาระทุกอย่างก่อนนอน.mp3