วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

มรรคผลดูที่เจตนาของจิต(ปกิณกะธรรม ๒ เม.ย. ๕๙)

๒ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมมรรคผลดูที่เจตนาของจิต
590402_06_ปกิณกะธรรมมรรคผลดูที่เจตนาของจิต.mp3