วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

กำลังใจทำความดีจากการเห็นโทษในความไม่แน่นอนของชีวิต(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๑๓ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีจากการเห็นโทษในความไม่แน่นอนของชีวิต (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
610504_02_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีจากการเห็นโทษในความไม่แน่นอนของชีวิต.mp3