วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติที่จิตไม่ใช่กาย(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๕ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมปฏิบัติที่จิตไม่ใช่กาย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
610526_05_ปกิณกะธรรมปฏิบัติที่จิตไม่ใช่กาย.mp3