วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

พึงทำความดีด้วยตนเองให้กำลังใจเต็ม(ปกิณกะธรรม ๓๑ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๓๑ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมพึงทำความดีด้วยตนเองให้กำลังใจเต็ม (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620602_04_ปกิณกะธรรมพึงทำความดีด้วยตนเองให้กำลังใจเต็ม.mp3