วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การเห็นอริยสัจของพระอริยบุคคล(ปกิณกะธรรม ๒ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๒ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการเห็นอริยสัจของพระอริยบุคคล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620501_01_ปกิณกะธรรมการเห็นอริยสัจของพระอริยบุคคล.mp3