วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562

สัมโมทนียกถางานถวายพระอุโบสถวัดตาลเดี่ยว(ปกิณกะธรรม ๙ มี.ค. ๖๒)

๙ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถางานถวายพระอุโบสถวัดตาลเดี่ยว
620309_04_ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถางานถวายพระอุโบสถวัดตาลเดี่ยว.mp3