วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

หมั่นใคร่ครวญความจริงให้เห็นทุกข์ในการเกิด(ปกิณกะธรรม ๓๑ มี.ค. ๖๒)

๓๑ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมหมั่นใคร่ครวญความจริงให้เห็นทุกข์ในการเกิด
620331_04_ปกิณกะธรรมหมั่นใคร่ครวญความจริงให้เห็นทุกข์ในการเกิด.mp3