วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๒ มี.ค. ๖๒)

๒ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
620302_03_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3