วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

ภิกษุผู้ยอมรับวิบากกรรมด้วยความเข้าใจและไม่ประมาทเพียรทำความดี(นิทาน ๓๐ มี.ค. ๖๒)

๓๐ มี.ค. ๖๒-นิทานภิกษุผู้ยอมรับวิบากกรรมด้วยความเข้าใจและไม่ประมาทเพียรทำความดี
620330_05_นิทานภิกษุผู้ยอมรับวิบากกรรมด้วยความเข้าใจและไม่ประมาทเพียรทำความดี.mp3