วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

เจตนาเป็นตัวกรรม พึงมีใจมั่นคงไม่ลังเลสงสัยในเจตนาของตน(เทศน์ ๑๐ มี.ค. ๖๒)

๑๐ มี.ค. ๖๒-เทศน์เจตนาเป็นตัวกรรม พึงมีใจมั่นคงไม่ลังเลสงสัยในเจตนาของตน
620310_03_เทศน์เจตนาเป็นตัวกรรมพึงมีใจมั่นคงไม่ลังเลสงสัยในเจตนาของตน.mp3