วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562

จับนิมิตพระแก้วใสด้วยการทำใจให้ถึงพระ(ปกิณกะธรรม ๑๗ มี.ค. ๖๒)

๑๗ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมจับนิมิตพระแก้วใสด้วยการทำใจให้ถึงพระ
620317_06_ปกิณกะธรรมจับนิมิตพระแก้วใสด้วยการทำใจให้ถึงพระ.mp3