วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

องค์แห่งการตรัสรู้(เทศน์ ๒๔ มี.ค. ๖๒)

๒๔ มี.ค. ๖๒-เทศน์องค์แห่งการตรัสรู้
620324_03_เทศน์องค์แห่งการตรัสรู้.mp3