วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562

การทำบุญในเขตพระศาสนาจึงจะนำพาให้พ้นจากการเกิดได้(เทศน์ ๑๗ มี.ค. ๖๒)

๑๗ มี.ค. ๖๒-เทศน์การทำบุญในเขตพระศาสนาจึงจะนำพาให้พ้นจากการเกิดได้
620317_03_เทศน์การทำบุญในเขตพระศาสนาจึงจะนำพาให้พ้นจากการเกิดได้.mp3