วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เพียรใช้กำลังใจในการทำความดีโดยไม่ย่อท้อ(ปกิณกะธรรม ๑๕ มิ.ย. ๖๒)

๑๕ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมเพียรใช้กำลังใจในการทำความดีโดยไม่ย่อท้อ
620615_01_ปกิณกะธรรมเพียรใช้กำลังใจในการทำความดีโดยไม่ย่อท้อ.mp3