วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เร่งทำความดีด้วยใจศรัทธาต่อพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๖ มิ.ย. ๖๒)

๑๖ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมเร่งทำความดีด้วยใจศรัทธาต่อพระรัตนตรัย
620616_01_ปกิณกะธรรมเร่งทำความดีด้วยใจศรัทธาต่อพระรัตนตรัย.mp3