วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562

บวงสรวงอาราธนาโกเมนมงคล(ปกิณกะธรรม ๒ มิ.ย. ๖๒)

๒ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมบวงสรวงอาราธนาโกเมนมงคล
620602_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงอาราธนาโกเมนมงคล.mp3