วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เพียรทำความดี หากยังไม่พ้นการเกิดย่อมหนีไม่พ้นอกุศลกรรม(ปกิณกะธรรม ๑๔ มิ.ย. ๖๒)

๑๔ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมเพียรทำความดี หากยังไม่พ้นการเกิดย่อมหนีไม่พ้นอกุศลกรรม
620614_03_ปกิณกะธรรมเพียรทำความดีหากยังไม่พ้นการเกิดย่อมหนีไม่พ้นอกุศลกรรม.mp3