วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๑๖ มิ.ย. ๖๒)

๑๖ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ
620616_04_ปกิณกะธรรมการยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ.mp3