วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562

บุญในเขตพระศาสนาด้วยกำลังใจถึงพร้อมเป็นเนื้อนาบุญ(เทศน์ ๓ มิ.ย. ๖๒)

๓ มิ.ย. ๖๒-เทศน์บุญในเขตพระศาสนาด้วยกำลังใจถึงพร้อมเป็นเนื้อนาบุญ
620603_02_เทศน์บุญในเขตพระศาสนาด้วยกำลังใจถึงพร้อมเป็นเนื้อนาบุญ.mp3