วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ใคร่ครวญกายคตาและมรณานุสสติให้จิตทรงสมาธิ(ปกิณกะธรรม ๒๘ มิ.ย. ๖๒)

๒๘ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญกายคตาและมรณานุสสติให้จิตทรงสมาธิ
620628_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญกายคตาและมรณานุสสติให้จิตทรงสมาธิ.mp3