วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๖ มิ.ย. ๖๒-พระเมตตาพร
620616_05_พระเมตตาพร.mp3