วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การทำความดีเพื่อประโยชน์ในเขตพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๘ มิ.ย. ๖๒)

๘ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการทำความดีเพื่อประโยชน์ในเขตพระศาสนา
620608_01_ปกิณกะธรรมการทำความดีเพื่อประโยชน์ในเขตพระศาสนา.mp3