วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562

คุณของการรักษาศีล(ปกิณกะธรรม ๘ มิ.ย. ๖๒)

๘ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมคุณของการรักษาศีล
620608_04_ปกิณกะธรรมคุณของการรักษาศีล.mp3