วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ปลาใหญ่และลิงน้อยผู้เจริญเมตตาจนพ้นภัย(นิทาน ๑ มิ.ย. ๖๒)

๑ มิ.ย. ๖๒-นิทานปลาใหญ่และลิงน้อยผู้เจริญเมตตาจนพ้นภัย
620601_04_นิทานปลาใหญ่และลิงน้อยผู้เจริญเมตตาจนพ้นภัย.mp3