วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562

คุณของการบวชพระ(ปกิณกะธรรม ๘ มิ.ย. ๖๒)

๘ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมคุณของการบวชพระ
620608_05_ปกิณกะธรรมคุณของการบวชพระ.mp3