วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ศรัทธาอันมั่นคงในคุณพระรัตนตรัยนำพาให้พบความสุขแท้จริง(ปกิณกะธรรม ๒๙ มิ.ย. ๖๒)

๒๙ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมศรัทธาอันมั่นคงในคุณพระรัตนตรัยนำพาให้พบความสุขแท้จริง
620629_01_ปกิณกะธรรมศรัทธาอันมั่นคงในคุณพระรัตนตรัยนำพาให้พบความสุขแท้จริง.mp3