วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เพียรสะสมบุญความดีเป็นเครื่องคุ้มครองยามมีทุกขเวทนา(ปกิณกะธรรม ๗ มิ.ย. ๖๒)

๗ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมเพียรสะสมบุญความดีเป็นเครื่องคุ้มครองยามมีทุกขเวทนา
620607_01_ปกิณกะธรรมเพียรสะสมบุญความดีเป็นเครื่องคุ้มครองยามมีทุกขเวทนา.mp3