วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

จิตบริสุทธิ์ด้วยทาน ศีล ภาวนาย่อมมีสุคติเป็นที่ไปและพบความสุขที่แท้จริง(เทศน์ ๒๗ ม.ค. ๖๒)

๒๗ ม.ค. ๖๒-เทศน์จิตบริสุทธิ์ด้วยทาน ศีล ภาวนาย่อมมีสุคติเป็นที่ไปและพบความสุขที่แท้จริง
620127_03_เทศน์จิตบริสุทธิ์ด้วยทานศีลภาวนาย่อมมีสุคติเป็นที่ไปและพบความสุขที่แท้จริง.mp3