วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562

อานิสงส์การวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอกพระอุโบสถ(ปกิณกะธรรม ๒๐ ม.ค. ๖๒)

๒๐ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอกพระอุโบสถ
620120_04_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอกพระอุโบสถ.mp3